قالی شویی کریم نژاد

رزرو آنلاین

آدرس و شماره تماس دفاتر

آدرس

قالیشویی بابل: بابل خیابان سالمندان جنب مرغ فروشی

آدرس

مرکزی: خداداد 33 پشت میدان بار

خدمات

ترمیم و رفوگری

ترمیم و رفوگری

شستشوی فرش

شستشوی فرش

شستشوی مبلمان

شستشوی مبلمان

خدمات ریشه

خدمات ریشه